Voedselovergevoeligheid of -allergie

Wat is voedselallergie of voedselovergevoeligheid?

Voedselovergevoeligheid is de overkoepelende term voor voedselallergie en intolerantie.

Bij een voedselallergie maakt je afweersysteem antistoffen aan tegen bepaalde stoffen, eiwitten in je eten. Eiwitten die allergische reacties kunnen opwekken heten allergenen. Bekende allergenen zijn bepaalde eiwitten in melk, pinda of noten.

Het lichaam kan ook op bepaalde voedingsmiddelen reageren zonder dat het immuunsysteem erbij betrokken is. We noemen dat intolerantie. Een voorbeeld daarvan is lactose-intolerantie. Daarbij wordt de stof lactose niet goed verteerd. De stoffen die bij een intolerantie de klachten veroorzaken heten ‘triggers’. Deze triggers komen van nature voor in voedingsmiddelen. Ze kunnen ook aan voedingsmiddelen worden toegevoegd, zoals het conserveringsmiddel sulfiet.

Het is niet altijd makkelijk om vast te stellen of er sprake is van voedselovergevoeligheid. De klachten kunnen heel verschillend zijn. Vast te stellen of er sprake is van voedselovergevoeligheid is onderzoek nodig. Uw arts kan daarvoor bijvoorbeeld uw bloed testen of een huidpriktest doen. Soms is niet duidelijk welk voedingsmiddel de klachten veroorzaakt. In dat geval kan de diëtist samen met u de voeding en de klachten te bekijken om uit te zoeken voor welk voedingsmiddel u overgevoelig bent.

De rol van voeding bij voedselovergevoeligheid of voedselallergie:

Als er sprake is van voedselovergevoeligheid is het vaak nodig om het product waarvoor de overgevoeligheid bestaat uit de voeding weg te laten of in hoeveelheid te verminderen. Daarnaast kan uw arts in sommige gevallen medicijnen voorschrijven die een allergische reactie onderdrukken of de klachten verminderen.

Wat kan de diëtist betekenen voor mij?

Wanneer u klachten hebt die kunnen wijzen op een voedselovergevoeligheid kan de diëtist samen met u een onderzoeken welk voedingsmiddel de klachten veroorzaakt. Ook bij voedselovergevoeligheid is een gezonde voeding belangrijk. Als er sprake is van voedselovergevoeligheid, zal een diëtist in overleg met u een dieetadvies opstellen. Deze adviezen zijn erop gericht zogenaamde allergenen of 'triggers' te vermijden. Als essentiële voedingsmiddelen zoals melk of tarwe worden vermeden, kan de volwaardigheid van de voeding in het gedrang komen. De diëtist geeft advies over welke voedingsmiddelen het best kunnen worden vermeden, welke vervangende producten gebruikt kunnen worden en hoe u ervoor kunt zorgen dat er geen tekorten in de voeding ontstaan.

Wanneer neem ik contact op?

Wanneer u bekend bent met een voedselallergie of –intolerantie of wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van een voedselallergie of - intolerantie kunt u contact opnemen met ons.

Binnen onze praktijk zijn bijna alle diëtisten deskundig op het gebied van Voedselovergevoeligheid en Voedselallergie. Overleg met de assistente bij wie u met uw vraag het beste terecht kan.

Kijk hier voor de  vergoeding van Dieetadvisering.

(026) 351 351 4

Hoe werkt Vitasens?

Voor wie

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram