العربيةNederlandsEnglishTürkçe

Voedselovergevoeligheid of -allergie

Wat is voedselovergevoeligheid?

Voedselovergevoeligheid is de overkoepelende term voor overgevoeligheidsreacties op voedsel zoals voedselallergie en niet-allergische voedselovergevoeligheid (intolerantie).

Bij een voedselallergie maakt het afweersysteem specifieke antistoffen aan tegen eiwitten die in de voeding voorkomen. Eiwitten die allergische reacties kunnen opwekken, worden ook wel allergenen genoemd. Bekende allergenen zijn bepaalde eiwitten in koemelk, kippenei, pinda of noten.

Bij niet-allergische voedselovergevoeligheid reageert het lichaam ook op bepaalde voedingsmiddelen. Het afweersysteem speelt hierbij echter geen belangrijke rol. Voedingsmiddelen die hierbij de klachten veroorzaken, worden ‘triggers’ genoemd. Deze ‘triggers’ kunnen  van nature voorkomen in voedingsmiddelen (zoals lactose) maar kunnen ook aan voedingsmiddelen zijn toegevoegd (zoals het conserveermiddel sulfiet).

Het is niet altijd eenvoudig om vast te stellen of er sprake is van voedselovergevoeligheid. De klachten kunnen heel divers zijn en van persoon tot persoon verschillen. Het komt ook vaak voor dat er een andere oorzaak is voor het ontstaan van de klachten. Om zeker te weten of iemand overgevoelig reageert op voedsel, is onderzoek nodig. Uw arts kan daarvoor bijvoorbeeld uw bloed testen of een huidpriktest doen. Soms is niet duidelijk welk voedingsmiddel de klachten veroorzaakt. In dat geval kan de diëtist de voeding en de klachten te bekijken om uit te zoeken voor welk voedingsmiddel u overgevoelig bent.

Behandeling:

Als er sprake is van voedselovergevoeligheid is het vaak nodig om het product waarvoor de overgevoeligheid bestaat uit de voeding weg te laten of in hoeveelheid te verminderen. Daarnaast kan uw arts in sommige gevallen medicijnen voorschrijven die een allergische reactie onderdrukken of de klachten verminderen.

Wat kan de diëtist doen?

Wanneer u klachten hebt die kunnen wijzen op een voedsel-overgevoeligheid of wanneer uit onderzoek blijkt dat er een verhoogde kans is op een voedselovergevoeligheid kan de diëtist samen met u een onderzoeken welk voedingsmiddel de klachten veroorzaakt.

Ook bij voedselovergevoeligheid is een gezonde voeding belangrijk. Als er sprake is van voedselovergevoeligheid, zal een diëtist in overleg met u een dieetadvies opstellen. Deze adviezen zijn erop gericht zogenaamde allergenen of ‘triggers’ te vermijden. Als essentiële voedingsmiddelen zoals melk of tarwe worden vermeden, kan de volwaardigheid van de voeding in het gedrang komen. Bij het vermijden van bijvoorbeeld ei(producten) is dit niet het geval. De diëtist geeft advies over welke voedingsmiddelen het best kunnen worden vermeden, welke vervangende producten gebruikt kunnen worden en hoe u ervoor kunt zorgen dat er geen tekorten in de voeding ontstaan.

Wanneer contact opnemen?

Wanneer u bekend bent met een voedselallergie of –intolerantie of wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van een voedselallergie of – intolerantie kunt u contact opnemen met ons.

Binnen onze praktijk is specifieke deskundigheid beschikbaar op het gebied van ( aandoening). Concrete informatie over de door ons gevolgde scholingen en deskundigheid vindt u op onze Linkedin pagina’s. zie over ons

(026) 351 351 4

Hoe werkt Vitasens?

Voor wie

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram