العربيةNederlandsEnglishTürkçe

Verwijzers

Op deze pagina hebben we informatie op een rijtje gezet die voor u als verwijzer van belang is.

COVID-19 In de huidige situatie blijven wij, diëtisten van Vitasens, aan uw en onze cliënten dieetadvies en begeleiding bieden. We doen dat vanuit de praktijklocaties maar ook per telefoon, videobellen, mail en aan huis. Alles volgens de RIVM richtlijnen. Cliënten kunnen gewoon naar ons worden doorverwezen. Ook ketenzorg (Viplive-) verwijzingen kunnen op de gangbare manier gedaan worden. Wij nemen contact op met de cliënt om een afspraak te maken. Verwijsbrieven kunt u ook veilig naar ons doorsturen via zorgmail: dietistenpraktijkvitasens@zorgmail.nl

Voeding bij COVID-19
Vanuit Covid-herstelzorg is extra dieetadvisering tot 7 uren mogelijk. Hierbij is wel een verwijzing nodig. Lees hier over de voorwaarden.

Samen werken aan goede voedingszorg voor thuiswonende mensen met dementie Thuiswonende mensen met (beginnende) dementie zijn een risicogroep voor voedingsproblemen en ondervoeding. Wij participeren in het 4-jarige onderzoeksproject TrEat. Waarbij samenwerking met ergotherapie het speerpunt is. Lees meer.

Basisverzekering
Dieetbehandeling wordt tot drie uren per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit valt onder het verplicht eigen risico. Onder de 18 jaar is er geen sprake van een eigen risico.
Na deze drie uur kan een beroep gedaan worden op de extra uren in de aanvullende verzekering.
Ketenzorg
Daarnaast is vergoeding mogelijk vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van diabetes, COPD of CVRM (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte).
Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts, POH of diabetesverpleegkundige waarop is aangegeven dat het om ketenzorg gaat. In gebieden waar met Calculus vip /live gewerkt wordt moet Ketenzorgverwijzing via die weg plaatsvinden.
Vergoeding vanuit ketenzorg valt niet onder het verplicht eigen risico.
Herstelzorg COVID -19
Vanuit de herstelzorg COVID-19 kunnen clienten gebruik maken van 7 uur dietetiek. Info over doorverwijzing.
 

Wij kunnen gebruik maken van Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD). Met een screening  beoordelen we of het gaat om klachten en/of een hulpvraag die passen binnen onze deskundigheid. Als er sprake is van een contra-indicatie, de klachten niet worden herkend of het alarmerende signalen betreft, zullen we de patiënt adviseren om de (huis)arts te consulteren.

Betekent dit dat er geen verwijsbrief meer nodig is?
Hoewel verwijzing meestal niet meer verplicht is vinden wij het erg prettig om van u gegevens over een patiënt te ontvangen en zullen wij ook graag onze bevindingen aan u rapporteren.
Bij ketenzorg is wel een verwijzing nodig.

Op de pagina Voor wie kunt u lezen bij welke diagnoses of voedingsvragen u ons kunt inschakelen.
Verwijzing naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat op welk moment welke voedingszorg geschikt is.

Verwijsformulier
Wanneer u een patiënt wilt doorverwijzen, kunt u gebruik maken van ons Verwijsformulier. Deze kunt u printen en ingevuld meegeven aan uw patiënt of mailen via zorgmail (dietistenpraktijkvitasens@zorgmail.nl). Bovenaan het verwijsformulier staan de contactgegevens van onze praktijk vermeld.

Verwijsformulier bij (vermoeden van) ondervoeding
Dit formulier kunt u gebruiken als u iemand wilt verwijzen voor nader onderzoek naar (risico op) ondervoeding.

Rapportage
Naar aanleiding van uw verwijzing ontvangt u van ons een rapportage, waarin wij onze bevindingen opnemen. Natuurlijk zijn wij altijd bereid om hierop een toelichting te geven.

Praktijklocaties en huisbezoeken

Wij werken vanuit diverse locaties in Arnhem en omgeving. Een actueel overzicht treft u aan onder Locaties.

Ook is het mogelijk dat wij patiënten aan huis bezoeken. Wij vragen u om dit desgewenst aan te geven op het verwijsformulier.

Folders

Natuurlijk stellen wij met plezier foldermateriaal beschikbaar voor in uw wachtkamer.

Contact

Bij behoefte aan overleg kunt u ons bereiken op telefoonnummer 026-351 351 4 of via ons contactformulier. U kunt veilig (cliëntgegevens)mailen naar ons zorgmailadres dietistenpraktijkvitasens@zorgmail.nl Ook als u zelf geen zorgmail hebt wordt informatie beveiligd verzonden.

(026) 351 351 4

Hoe werkt Vitasens?

Voor wie

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram