العربيةNederlandsEnglishTürkçe

Verwijzers

Op deze pagina hebben we informatie op een rijtje gezet die voor u als verwijzer van belang is.

Ontwikkelingen rondom het Corona virus. In de huidige situatie blijven wij, diëtisten van Vitasens aan uw en onze cliënten dieetadvies en begeleiding bieden. We doen dat tijdelijk niet op de spreekuurlocaties maar per telefoon, videobellen en mail. Gelukkig is ons werk voor een groot deel ook op deze manier te doen. Reacties van onze cliënten zijn voornamelijk positief. Cliënten zijn opgelucht dat de ze ons kunnen bereiken en dat het ingezette traject kan worden voortgezet. Cliënten kunnen gewoon naar ons worden doorverwezen. Ook Viplive- verwijzingen kunnen op de gangbare manier gedaan worden. Wij nemen contact op met de cliënt om een afspraak te maken. Verwijsbrieven kunt u ook naar ons doorsturen via zorgmail: dietistenpraktijkvitasens@zorgmail.nl

Voeding bij COVID-19

Basisverzekering
Dieetbehandeling wordt tot drie uren per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit valt onder het verplicht eigen risico. Onder de 18 jaar is er geen sprake van een eigen risico.
Na deze drie uur kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering.
Ketenzorg
Daarnaast is vergoeding mogelijk vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van diabetes, COPD of CVRM (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte).
Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts, POH of diabetesverpleegkundige waarop is aangegeven dat het om ketenzorg gaat. In gebieden waar met Topicus gewerkt wordt moet Ketenzorgverwijzing via die weg plaatsvinden.
Vergoeding vanuit ketenzorg valt niet onder het verplicht eigen risico.
 

Er is Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD). Met een screening  beoordelen we of het gaat om klachten en/of een hulpvraag die passen binnen onze deskundigheid. Als er sprake is van een contra-indicatie, de klachten niet worden herkend of het alarmerende signalen betreft, zullen we de patiënt adviseren om de (huis)arts te consulteren.

Betekent dit dat er geen verwijsbrief meer nodig is?
Sommige zorgverzekeraars hebben een verwijzing wel opgenomen als voorwaarde voor vergoeding.
Bij ketenzorg is in ieder geval een verwijzing nodig.

Hoewel verwijzing niet in alle gevallen meer verplicht is vinden wij het erg prettig om van u gegevens over een patiënt te ontvangen en zullen wij ook graag onze bevindingen aan u rapporteren.

Op de pagina Voor wie kunt u lezen bij welke diagnoses of voedingsvragen u ons kunt inschakelen.
Meer informatie over de verwijsmogelijkheden naar de diëtist:

Verwijsformulier
Wanneer u een patiënt wilt doorverwijzen, kunt u gebruik maken van ons Verwijsformulier. Deze kunt u printen en ingevuld meegeven aan uw patiënt of mailen via zorgmail (dietistenpraktijkvitasens@zorgmail.nl). Bovenaan het verwijsformulier staan de contactgegevens van onze praktijk vermeld.

Verwijsformulier bij (vermoeden van) ondervoeding
Dit formulier kunt u gebruiken als u iemand wilt verwijzen voor nader onderzoek naar (risico op) ondervoeding.

Rapportage
Naar aanleiding van uw verwijzing ontvangt u van ons een rapportage, waarin wij onze bevindingen opnemen. Natuurlijk zijn wij altijd bereid om hierop een toelichting te geven.

Praktijklocaties en huisbezoeken

Wij werken vanuit diverse locaties in Arnhem en omgeving. Een actueel overzicht treft u aan onder Locaties.

Ook is het mogelijk dat wij patiënten thuis bezoeken. Wij vragen u om dit desgewenst aan te geven op het verwijsformulier.

Folders

Natuurlijk stellen wij met plezier foldermateriaal beschikbaar voor in uw wachtkamer.

Contact

Bij behoefte aan overleg kunt u ons bereiken op telefoonnummer 026-351 351 4 of via ons contactformulier. U kunt veilig (cliëntgegevens)mailen naar ons zorgmailadres dietistenpraktijkvitasens@zorgmail.nl , ook als u zelf geen zorgmail hebt wordt informatie beveiligd verzonden.

(026) 351 351 4

phone-squareenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram