Behandelplan

De behandeling die wij als diëtist kunnen bieden, verloopt via een aantal stappen:

 • Telefonische aanmelding
  • Wanneer u ons belt voor een eerste afspraak, gebruiken we dat telefoontje meteen om ons kort aan elkaar voor te stellen.
  • We noteren de belangrijkste  gegevens en maken een afspraak voor het intakegesprek.
  • Wanneer u op eigen initiatief komt (geen verwijsbrief) stellen we u een aantal vragen (screening)om na te gaan of uw hulpvraag binnen onze deskundigheid valt.
 • Intake
  • Deze eerste persoonlijke afspraak duurt ongeveer 45 a 60 minuten.
  • Tijdens dit gesprek proberen we te achterhalen waarbij en hoe u onze hulp het meest kunt gebruiken.
  • Daarbij proberen we een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw leefstijl en gezondheid.
 • Behandelplan
  • Aan de hand van het intakegesprek stellen we een behandelplan op.
  • Hierin omschrijven we wat we concreet voor u kunnen doen en welke afspraken we daarover hebben gemaakt.
  • Dit kan variëren van gerichte coaching en begeleiding tot een individueel dieetadvies, en van informatie over producten tot tips voor verantwoord koken en boodschappen doen.
  • Ook maken we globale afspraken over de duur van de behandeling en het aantal consulten.
 • Vervolgconsulten
  • Om de voortgang te bespreken en indien nodig het plan bij te stellen.
  • We zoeken in overleg met u naar de beste invulling van de beschikbare consulttijd.
  • In de praktijk is een aantal variaties mogelijk in frequentie, tijdsduur en vorm van de consulten.
  • Afhankelijk van de situatie kan worden gekozen voor bijvoorbeeld een groter aantal korte consulten of een kleiner aantal intensievere consulten desgewenst afgewisseld met tussentijds contact per telefoon of per e-mail.
 • Evaluatie
  • Na afloop van de behandeling blikken we met elkaar terug op uw ervaringen.
  • Wat is er veranderd, hoe hebben wij daaraan kunnen bijdragen en verliep dat naar tevredenheid.

(026) 351 351 4

Hoe werkt Vitasens?

Voor wie

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram