Dieetadvisering door een diëtist wordt ook in 2019 voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar gedekt door de Basisverzekering van alle zorgverzekeraars.

Dit valt wel onder het verplicht eigen risico als je boven de 18 bent.

De verzekerde hoeft geen eigen risico te betalen indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’ waar dieetadvisering onder kan vallen bij de diagnose diabetes, COPD of CVRM. Daarvoor moet de huisarts of praktijkondersteuner (POH) wel via het ketenzorgsysteem naar de diëtist verwijzen.

Vergoeding aanvullende verzekering

In de praktijk blijkt soms dat drie uur dieetadvisering niet voldoende is.  Daarom bieden diverse zorgverzekeraars aanvullende pakketten om meer consulten te dekken. Hier zie je welke aanvullende verzekeringen vergoeding bieden voor dieetadvisering.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram