header slider

Over ons

paarse lijn en namen
Diëtistenpraktijk Vitasens is in 2007 gestart door Anja Daniëls, Ilse van Heumen en Gerda Wilhelm.
We werken vanuit diverse gezondheidscentra en huisartsenpraktijken in Arnhem en omstreken. Hierdoor wordt de  samenwerking versterkt met de huisartsen, praktijkondersteuners, thuiszorg en andere zorgverleners.

We bieden we voedings- en dieetadvisering dichtbij of bij thuis als u niet naar een praktijklocatie kunt komen.
Wij helpen u om een persoonlijke balans te vinden tussen voeding, leefstijl en gezondheid. Iedereen die op dat gebied behoefte heeft aan informatie of ondersteuning kan bij ons terecht.
Dat kan zijn bij een ziekte of bij vragen over voeding.  We staan voor deskundige, creatieve en enthousiaste behandeling met aandacht voor ieders persoonlijkheid en culturele achtergrond.

De dieetbehandeling vindt plaats volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en richtlijnen van onze beroepsgroep. Onze praktijk is veelzijdig. We vullen elkaar aan met ieder onze  interesses en specialisaties. Daardoor kunnen we u optimaal ondersteunen bij de veranderingen in uw voedingspatroon. U hebt als cliënt een vaste behandelend diëtist.

We vinden het belangrijk om u snel te kunnen helpen op een geschikte locatie en tijdstip. Daarbij zijn ook afspraken mogelijk buiten kantooruren. Dieetadvisering zit in het basispakket, aanvullende pakketten en in de ketenzorg. We hebben met alle zorgverzekeraars een contract en declareren rechtstreeks. Meer informatie over vergoeding en verzekering.

________________________________________________________________________________

Deskundigheid: Via Linkedin kunt u informatie vinden over onze opleiding, ervaring en specifieke deskundigheid.
________________________________________________________________________________

Beschermde titel: De titel “diëtist” is wettelijk beschermd. Alleen professionals met een afgeronde vierjarige HBO opleiding Voeding & Diëtetiek mogen deze titel voeren.
________________________________________________________________________________

Kwaliteitskeurmerk: Diëtisten registreren zich na hun opleiding in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Deze kwaliteitsregistratie geeft aan dat de diëtist voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in  de Individuele Gezondheidszorg) en beschikt over actuele kennis en ervaring. Iedere vijf jaar moet een ingeschreven diëtist laten zien dat ze voldoet aan de eisen voor bij- en nascholing en voldoende werkervaring heeft opgedaan. Zorgverzekeraars stellen inschrijving in het KP als eis voor het afsluiten van een contract met een diëtist. U kunt inschrijving controleren .
________________________________________________________________________________

Beroepsvereniging: De diëtisten van Diëtistenpraktijk Vitasens zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en zijn aangesloten bij ELDiA, de regionale eerstelijnsdiëtisten.

________________________________________________________________________________

 

Facebook