Vergoeding

Basis- en aanvullende verzekering

Dieetbehandeling wordt tot drie uren per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit telt voor volwassenen (boven 18 jaar) mee bij het verplicht eigen risico. Voor kinderen geldt geen eigen risico. Binnen drie behandeluren kunnen 4 - 6 consulten gepland worden. Na deze drie uren kan eventueel een beroep gedaan worden op uw aanvullende verzekering of zijn consulten tegen eigen betaling mogelijk.
Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel dieetadvisering hierin is opgenomen. U kunt dit hier vinden of nakijken in uw polis.  Vanuit Covid-herstelzorg is extra dieetadvisering tot 7 uren mogelijk. Hierbij is wel een verwijzing nodig. Lees hier over de voorwaarden.

Ketenzorg

Daarnaast worden consulten vergoed vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van Diabetes, COPD of cardiovasulaire risico’s (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte). Vergoeding vanuit ketenzorg valt niet onder het verplicht eigen risico. Uw huisarts kan u vertellen of u verwezen kunt worden vanuit de ketenzorg.

Declaratie

Wij declareren de dieetadvisering waarvoor u verzekerd bent rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Dit betekent dat u doorgaans geen factuur van ons ontvangt, omdat wij de afhandeling direct met uw verzekeringsmaatschappij in orde brengen. Neemt u bij twijfels of onduidelijkheid over recht op vergoeding gerust contact met ons op.

Verwijsbrief

De diëtist is direct toegankelijk. Dit betekent dat u (in theorie) geen verwijsbrief meer nodig heeft. Helaas zijn er enkele ziektekostenverzekeraars die de behandeling niet vergoeden als u géén verwijsbrief heeft. In uw polisvoorwaarden kunt u terug vinden of u wel of geen verwijsbrief nodig heeft. Bij Ketenzorg is een verwijzing in ieder geval noodzakelijk, deze ontvangen wij rechtstreeks van uw arts of praktijkondersteuner. Wij geven er de voorkeur aan u te ontvangen mét een verwijsbrief omdat uw arts in dat geval heeft vastgesteld dat het voor u 'veilig' is om een dieet te volgen en relevante gegevens kunnen worden overgedragen. Komt u voor het eerst bij de diëtist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een zogeheten DTD screening plaats. Dit is een vooronderzoek om te kijken of u bij de diëtist aan het juiste adres bent. Het hangt van meerdere factoren af of een behandeling gestart kan worden. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de behandeling. Zijn er twijfels, dan geeft de diëtist u het advies om contact met uw arts op te nemen of bespreekt dit, in overleg met u, zelf met de huisarts.

Tarieven

Voor de niet verzekerde dieetadvisering hanteert Vitasens de tarieven die u kunt terugvinden in onze leveringsvoorwaarden.

Legitimatieplicht

Alle zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars moeten het BSN gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over cliënten. Dit betekent dat al deze partijen er zeker van moeten zijn dat het nummer en de gegevens bij een bepaalde persoon horen. Cliënten moeten zich desgevraagd kunnen legitimeren bij ziekenhuis en andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de huisarts, diëtist, fysiotherapeut of verpleeghuis. Dit betekent dat u bij uw bezoek aan ons een legitimatiebewijs bij u moet hebben.

(026) 351 351 4

Hoe werkt Vitasens?

Voor wie

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram