Vergoeding dieetadvisering 2021

Ook in 2021 worden 3 uren dieetbehandeling vergoed vanuit de basisverzekering.

Deze dieetbehandeling vanuit de basisverzekering wordt verrekend met het verplicht eigen risico van €385,- per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico dus voor hen is dieetadvisering sowieso kosteloos .

Voor mensen die te maken hebben met de gevolgen van een Corona besmetting is vergoeding tot 7 uren dietetiek mogelijk.

Na gebruik van de uren uit de basisverzekering kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. U kunt in uw verzekeringspolis lezen of u recht heeft op extra vergoeding.

Vergoeding vanuit de ketenzorg

Dieetbehandeling kan ook vergoed worden vanuit ketenzorg wanneer er sprake is van Diabetes Mellitus, COPD of cardiovasculaire risico’s (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte). Vergoeding vanuit de ketenzorg telt niet mee bij het verplicht eigen risico. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u verwezen kunt worden via de ketenzorg.

Hier kunt u alles terugvinden

(026) 351 351 4

Hoe werkt Vitasens?

Voor wie

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram