TrEat

Goede voedingszorg voor thuiswonende mensen met dementie. In het TrEatproject werken het Radboud Alzheimer Centrum en de Stuurgroep Ondervoeding samen.

Doel van dit project is: ontwikkeling en evaluatie van een multidisciplinaire interventie gericht op voedingsproblemen bij zelfstandig wonende mensen met dementie (incl. boodschappen en maaltijdbereiding) om een gezond voedingspatroon te behouden en ondervoeding te voorkomen.

Thuiswonende mensen met dementie zijn een risicogroep voor voedingsproblemen en ondervoeding.

Voor diëtisten is er nog geen evidence-based behandelwijze specifiek voor thuiswonende mensen met dementie. De huidige diagnostiek en behandeling is gebaseerd op de algemene richtlijnen voor gezonde voeding en ondervoeding. Ergotherapeuten hebben wel een evidence-based behandelmethode voor thuiswonende mensen met dementie (EDOMAH). De diagnostiek en behandeling is daarbij gericht op behoud van zelfstandigheid bij het uitvoeren van betekenisvolle dagelijkse activiteiten waaronder koken, boodschappen doen, eten en drinken.

In het rapport “Nutrition and Dementia” van Alzheimer Disease International uit 2014 wordt aanbevolen om in geval van voedingsproblemen bij dementie zowel diëtist als ergotherapeut in te schakelen.

Diëtist Gerda Wilhelm van Diëtistenpraktijk Vitasens en ergotherapeut Yvette Zaat van Ergo aan Huis nemen als koppel aan dit project deel.  Bij doorverwijzing wordt er nauw samengewerkt om zo optimale zorg rondom ondervoeding te kunnen geven aan zowel de persoon met dementie als de mantelzorger(s). 

Graag vragen wij thuiszorg, mantelzorgers, huisartsen en praktijkondersteuners extra alert te zijn op het signaleren van ondervoeding bij de ouderen (met dementie). Onderstaande verwijskaart helpt mogelijke ondervoeding of problemen met voeding te signaleren.

Yvette Zaat, zorgmail y.zaat@zorgmail.nl , tel. Tel. 06-15547228 en via Siilo

Gerda Wilhelm, zorgmail gf.wilhelm@zorgmail.nl   , tel. 026 351351 en via Siilo

Lees meer

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door ZonMW

(026) 351 351 4

Hoe werkt Vitasens?

Voor wie

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram