Betrokkenheid

Vitasens is betrokken bij diverse projecten .

In onze visie is de mens een geheel van lichaam, hoofd, hart en ziel. Door deze elementen met elkaar in balans te brengen kan optimale vitaliteit ervaren worden.
Niet alleen in de uitvoering van ons werk maar ook bij het besturen van ons bedrijf en in ons persoonlijke leven willen we deze elementen graag zo goed mogelijk in evenwicht brengen.

Vanuit deze visie hebben we bij onze start in onze maatschapovereenkomst vastgelegd dat we een bepaald deel van onze inkomsten willen schenken aan een goed doel (of meerdere doelen).
Hierbij hebben we als uitgangspunt genomen dat we (vanuit onze affiniteit) graag voedingsgerelateerde doelen willen steunen en dat de projecten de zelfredzaamheid moeten stimuleren.
Ook heeft het onze voorkeur dat er een zekere kleinschaligheid en overzichtelijkheid is waarbij we betrokkenheid voelen.

Naast de voedingsgerelateerde projecten zijn er ook nog enkele andere (sportief-) maatschappelijke doelen waarbij we betrokken zijn.

(026) 351 351 4

Hoe werkt Vitasens?

Voor wie

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram