Behandeling overgewicht door diëtist effectief

Vitasens over ons (Ilse, Gerda en AnjaPatiënten met obesitas (ernstig overgewicht) hebben baat bij eerstelijnsbehandeling door een diëtist. Bij zware patiënten en patiënten die langer dan zes maanden waren behandeld was het effect het grootst, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en de VU in het Journal of Human Nutrition and Dietetics.
Wel blijkt meer dan de helft van de patiënten voortijdig af te haken. Meer inzicht in het waarom hiervan is nodig. Uit het onderzoek bleek dat door diëtistische behandeling de BMI gemiddeld afnam met bijna 1 punt. Gemiddeld is dit een gewichtsverlies van 3%. Bij patiënten die langer dan zes maanden werden behandeld nam het BMI daarbovenop nog verder af met 0,83. Bij hen komt dit neer op een klinisch relevant gewichtsverlies van gemiddeld 5,6%. Patiënten die naast hun overgewicht ook kampen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten, of andere aandoeningen, bereikten minder gewichtsverlies dan mensen die alleen voor overgewicht werden behandeld. Dit geldt ook voor patiënten met psychische problemen.
Het onderzoek is gebaseerd op diëtetische gegevens van de Zorgregistraties eerste lijn van het NIVEL (voorheen LiPZ). Bij het onderzoek waren gegevens 3.960 patiënten met overgewicht betrokken en van 32 diëtisten.

Bron: NIVEL

(026) 351 351 4

Hoe werkt Vitasens?

Voor wie

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram