header slider

Voedingsnorm voor vitamine D verhoogd

De Gezondheidsraad (GR) heeft nieuwe voedingsnormen en suppletieadviezen voor vitamine D opgesteld. De dagelijkse behoefte bij onvoldoende blootstelling aan zonlicht is verdubbeld van 5 naar 10 mcg/dag voor iedereen tussen 4 en 70 jaar.

De suppletieadviezen voor 2 groepen zijn gewijzigd. Voor iedereen vanaf 70 jaar adviseert de GR nu een dagelijks supplement met 20 mcg/dag in plaats van 10 mcg/dag. Verder wordt een vitamine D supplement niet meer geadviseerd aan lacterenden.

De GR sluit zich aan bij de bovengrens van 100 mcg/dag voor volwassenen, die EFSA heeft opgesteld. Dat is het dubbele van de bovengrens uit de oude voedingsnormen (50 mcg/dag).

De voedingsnormen blijven gebaseerd op de effecten van vitamine D voor de botgezondheid. Volgens de GR is de bewijsvoering nog onvoldoende voor effecten van vitamine D bijvoorbeeld kanker, hart- en vaatziekten en diabetes. Komende jaren worden echter grootschalige interventieonderzoeken uitgevoerd, die wellicht aanleiding kunnen geven tot een nieuwe evaluatie.

De dagelijkse behoefte is verhoogd door nieuwe inzichten over de relatie tussen de vitamine D-inname, het gehalte aan vitamine D in het lichaam (serum 25OHD-gehalte) en de bijdrage van zonlicht aan de vitamine D voorziening.

Het grootste verschil met de eerdere voedingsnormen is dat de GR nu alleen voedingsnormen heeft afgeleid die bij onvoldoende zonlichtblootstelling gelden. Dit is gedefinieerd als minder dan 15-30 minuten blootstelling aan hoogstaande zon (tussen 11 en 15 uur) met hoofd en handen ontbloot. Hierbij benadrukt  de GR het belang van verstandig zonnen zoals wordt uitgedragen door de KWF Kankerbestrijding.

In de praktijk levert zonlichtblootstelling naar schatting gemiddeld over het hele jaar 7 mcg/dag op. Een gezonde voeding met margarine, halvarine en bak en braadvetten levert naar schatting ongeveer 3 mcg/dag op.

De adviezen voor een vitamine D supplement op een rij:

  • kinderen van 0-4 jaar (10 mcg/dag)
  • zwangere vrouwen (10 mcg/dag)
  • vrouwen tussen 50-70 jaar (10 mcg/dag)
  • iedereen vanaf 70 jaar (20 mcg/dag, was 10 mcg/dag)
  • iedereen met donkere huidskleur of onvoldoende zonlichtblootstelling (10 mcg/dag)
  • niet meer voor lacterenden (was 10 mcg/dag)

Bron: Gezondheidsraad

Facebook