header slider

Vergoeding dieetadvisering in 2014

Ook in 2014 wordt dieetbehandeling tot drie uren per jaar per persoon vergoed vanuit de basisverzekering.
Dit valt voor iedereen van 18 jaar en ouder onder het verplicht eigen risico.
Na deze drie uren kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen.
Daarnaast is vergoeding mogelijk vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van diabetes, copd of cardiovasulaire risico’s (o.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte). Vergoeding vanuit ketenzorg valt niet onder het verplicht eigen risico. Uw huisarts kan u vertellen of u verwezen kunt worden vanuit de ketenzorg.
vegoeding diëtist

Facebook