header slider

Naar de diëtist zonder verwijzing

Vanaf 1 augustus 2011 kunt u ook zonder verwijzing naar de diëtist. Dit is in juli besloten door de raad van state. Voor andere paramedici, zoals fysiotherapie, was dit al langer het geval.

In 2011 vergoeden  UVIT (Univé, VGZ, IZA, Trias) en Zorg&Zekerheid al consulten zonder verwijzing.  Bij de overige zorgverzekeringen is het verstandig om het even na te vragen.

Vanaf 1 januari 2012 wordt de behandeling zonder verwijzing alleen vergoed door Zorg&Zekerheid, VVAA, Menzis en VGZ. Het is mogelijk dat in collectiviteitspolissen ook is geregeld dat behandeling zonder verwijzing voor vergoeding in aanmerking komt.

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek

Officieel noemen we het Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD). In de praktijk betekent het dat u strikt genomen geen verwijsbrief van een arts meer nodig heeft. Natuurlijk staat het u vrij om eerst een arts te raadplegen voor u zich tot de diëtist wendt. Het kan prettig zijn om rechtstreeks te gaan, omdat u dan sneller aan de slag kunt met het aanpassen van uw voeding en eetgedrag.

Aangezien de huisarts een belangrijke rol speelt bij de coördinatie van de zorg en we graag samenwerken met de andere zorgverleners, zal de diëtist in overleg met u de huisarts wel informeren.

Wat doet de diëtist als ik rechtstreeks daar heen ga?

Als iemand zich meldt zonder verwijzing van een arts moeten we als diëtisten kunnen beoordelen of een behandeling zinvol en veilig is. Dat houdt in dat we eerst screenen of u met uw klachten en uw hulpvraag wel aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kunnen we u adviseren om een afspraak te maken bij u huisarts.

Hoewel het niet verplicht is hebben we in onze praktijk besloten dat we allemaal de cursus Directe Toegankelijkheid Diëtetiek volgen om ons optimaal voor te bereiden op de veranderingen.

Check voor alle zekerheid uw zorgverzekering

Via de basisverzekering vergoedt de zorgverzekeraar 4 uur dieetadvisering per kalenderjaar. De tijd die nodig is voor de eerste screening hoort daar ook bij. Sommige verzekeraars vergoeden via een aanvullende verzekering enkele extra uren dieetadvisering. Dit is per verzekeraar anders. Als de zorgverzekeraar de rekening van de diëtist (nog) niet vergoedt, wanneer u zonder verwijzing komt, vraag dan eerst om een verwijzing aan uw arts.

 

Praktisch, persoonlijk en professioneel

De diëtist is praktisch

Een diëtist is de deskundige op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte. Maar de diëtist is ook een kenner als het gaat om lekker eten en het aanbod in de supermarkt. Juist die combinatie maakt dat de diëtist u heel praktisch kan adviseren, met duidelijke adviezen die u meteen kunt toepassen.

De diëtist adviseert persoonlijk

Ieder mens heeft zijn eigen eetgewoontes, smaak en voorkeuren. Een diëtist geeft daarom altijd een dieetbehandeling op maat. U krijgt een persoonlijk advies met de begeleiding die bij u past. Alleen dan lukt het om een advies ook op te volgen en uw eet- en leefpatroon aan te passen.

De diëtist werkt professioneel

Alleen professionals die de vierjarige hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond, mogen zich „diëtist‟ noemen. Deze titel is bij de wet beschermd. Na het afstuderen is elke diëtist verplicht om het vak goed bij te houden, voldoende werkervaring op te bouwen en te voldoen aan kwaliteitsnormen.

Diëtisten die aan deze eisen voldoen, worden ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Via de website www.kwaliteitsregisterparamedici.nl kunt u vinden of een diëtist geregistreerd is.

De diëtisten van Vitasens zijn alle vier ingeschreven in het kwaliteitsregister.

 

Facebook