header slider

Ketenzorg Schuytgraaf

schuytgraaf
13 juli 2014: Sinds juni dit jaar hebben we een ketenzorg-overeenkomst met Gezondheidscentrum Schuytgraaf.
Dit betreft dieetadvisering aan cliënten met een chronische aandoening zoals Diabetes, COPD en Hart- en vaatziekten(verhoogd cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, overgewicht).
Er zijn zorginhoudelijke afspraken vastgelegd en de financiering van dieetadvisering is afgesproken.
Ketenzorg wordt evenals de reguliere dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering. Bij ketenzorg valt dit buiten het eigen risico en dat is dus heel gunstig voor u als cliënt.
In de rest van de regio Arnhem is ketenzorg al langer geregeld. Per huisartsenpraktijk is verschillend aan welke ketenzorg wordt deelgenomen. Uw huisarts kan u vertellen waarvoor u in aanmerking komt.

Facebook